A A A

Wythnos Weithdai Hinsawdd – Ysgolion Cynradd

22/11/2021 - 26/11/2021

Ar-lein

Rydym yn cynnal wythnos o sesiynau llif byw o 22-26 Tachwedd, lle byddwn yn gwahodd eich dosbarth cyfan i ymuno â ni bob bore am 40 munud o hwyl, dysgu a gweithredu. Byddwn yn darparu’r adnoddau i gefnogi gweithgareddau dysgu drwy gydol yr wythnos ac annog dysgwyr i wirioneddol ddeall her Newid yn yr Hinsawdd, yr hyn sy’n cael ei wneud i weithredu a sut y gallant chwarae rhan bwysig a theimlo eu bod yn gallu gwneud gwahaniaeth.

Cynhelir sesiynau yn Gymraeg a Saesneg.

Pa sesiynau yr hoffech chi gofrestru ar eu cyfer?
Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau