A A A

Y Gornel Ddarllen: Carthffos Llawn Cyfrinachau

29/03/2023 @ 11:00 - 11:45

Ar-lein

Pam lai ymuno â ni ar gyfer sesiwn addysg, ar y cyd rhwng Cadw Cymru’n Daclus a Dŵr Cymru? Bydd ein tîm yn cyflwyno darllediad byw o’r llyfr ffuglen Carthffos Llawn Cyfrinachau, a ddatblygwyd gan ddisgyblion, i ddisgyblion.

Fe wrthodwn ni’r temtasiwn o rannu gormod o wybodaeth – ond gallwch ddisgwyl i ymuno gyda Môr-leidr Tim wrth iddo fynd ar daith ddirgel a rhyfedd trwy’r carthffosydd! Mae’r sesiwn yn rhyngweithiol, yn cynnwys taflenni gwaith dilynol, yn annog disgyblion i weithredu – ac yn cynnwys negeseuon pwysig.

9.30-10.15 Dydd Mercher 29 Mawrth – Saesneg
11.00 – 11.45 Dydd Mercher 29 Mawrth – Cymraeg

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal drwy Microsoft Teams

Y Gornel Ddarllen: Carthffos Llawn Cyfrinachau

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau