Ymgyrch Fawr Glanhau Ysgolion: Gwers Fyw ar Sbwriel

21/03/2022 @ 09:30 - 12:00

Ar-lein

Mewn pryd ar gyfer ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru, rydym yn llawn cyffro i hyrwyddo gwers fyw ar Sbwriel a Gwastraff. Cynhelir y wers hon gan ein cyfeillion Eco-Sgolion yn Keep Scotland Beautiful gyda gwesteion arbennig o RSPCA yr Alban a Threfgordd Hanesyddol Auchindrain.

Bydd gweithgareddau ystafell ddosbarth i gyd-fynd â’r gwersi i’w gwneud yn ystod y gweithdai a thrwy gydol yr wythnos, a bydd y ddwy sesiwn yn cael eu recordio i chi eu gwylio eto.

Dyluniwyd y wers hon ar gyfer CA2 ond mae croeso i bob disgybl.

Noder mai EcoSgolion yr Alban fydd yn cynnal y sesiynau hyn ac felly byddant ond ar gael yn Saesneg yn unig

Dydd Llun 21 Mawrth: Gwers Fyw ar Sbwriel a Gwastraff

09:30 Croeso

09:40 Gweithdy 1 SPCA yr Alban: effeithiau niweidiol sbwriel ar fywyd gwyllt, a’u gwaith fel hyrwyddwyr anifeiliaid.

10:10 Egwyl

10:45 Gweithdy 2 Amgueddfa Auchindrain: Golwg ar y gorffennol i ganfod sut mae gwastraff wedi newid yn y can mlynedd diwethaf ac i gyfarfod â’r ‘ailgylchwyr arbenigol’ oedd yn byw yn y tyddyn.

11.20 Gweithdy 3 Keep Scotland Beautiful: Esboniad o’r ffordd y mae sbwriel yn teithio o ochr y ffordd i’n traethau a’n cefnforoedd, a’r hyn y gall pawb ei wneud i ymdrin â phroblemau sbwriel yn ein cymunedau.

11.50 Sesiwn Holi ac Ateb

12:00 Cau a diolch

Dydd Gwener 25 Mawrth: Gwasanaeth Ysgol Gyfan 09:20 i 10:05

Ymunwch o 08:30

9:20 Gwasanaeth: Dathlu enghreifftiau a rannwyd gan ysgolion trwy gydol yr wythnos

Ymgyrch Fawr Glanhau Ysgolion: Gwers Fyw ar Sbwriel

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau