Ymunwch â ni ar 6 Tachwedd ar gyfer Diwrnod Gweithredu Byd-eang Caerdydd

06/11/2021 @ 11:45 - 15:00

Hoffech chi chwarae eich rhan yn mynd i’r afael â newid hinsawdd, ond ddim yn siŵr sut i wneud hynny?  Dyma eich cyfle i weithredu a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol!

Wrth i arweinwyr y byd ddod ynghyd yn Glasgow ar gyfer COP26, bydd pobl yn gorymdeithio mewn dinasoedd ar draws y byd i ysbrydoli gweithredu cadarn ar newid hinsawdd.

Rydym yn trefnu bloc ‘di-sbwriel’ Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer Diwrnod Gweithredu Byd-eang Caerdydd ar 6 Tachwedd ac yn chwilio am unrhyw un sy’n dymuno cynrychioli Cadwch Gymru’n Daclus a chymryd rhan yn yr orymdaith i ysbrydoli gweithredu cadarn gan arweinwyr y byd ar newid hinsawdd.

 

Mae croeso i chi greu a dod â’ch baneri neu blacardiau eich hun ar y diwrnod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â ni comms@keepwalestidy.cymru

Rydym hefyd wedi ymuno â RSPB Cymru, WWF Cymru, Coed Cadw, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Afonydd Cymru ac INCC i gynnal bloc ‘Bioamrywiaeth’. Os hoffech orymdeithio fel rhan o’r bloc bioamrywiaeth gyda phobl eraill sydd yn caru natur ymunwch yma.

 

Llwybrau ac amserau

 

Bloc ‘Di-Sbwriel’ Cadwch Gymru’n Daclus: Byddwn yn cyfarfod am 11.45am yng Ngerddi Alexandra (Union fan cyfarfod i’w gadarnhau)

Prif fan cyfarfod yr orymdaith: 12pm yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND

Llwybr gorymdeithio: 12.30pm – Stryd y Castell, Heol Santes Fair, Stryd Bute, Bae Caerdydd, Senedd (i’w gadarnhau)

Rali yn y Senedd: tua 1.30pm-2.30pm.

 

Gwybodaeth bwysig ar gyfer y diwrnod

  • Gwisgwch esgidiau synhwyrol i gymryd rhan yn yr orymdaith
  • Mae’n rhaid bod oedolyn gyda phob plentyn
  • Os ydych yn arwr sbwriel neu’n grŵp codi sbwriel cymunedol, dewch â’ch cyfarpar codi sbwriel gyda chi ar y diwrnod (Siaced lachar, codwr sbwriel, cylchyn a sach)
  • Mwy o wybodaeth am Gynghrair COP26
  • Mwy o wybodaeth am hyb Cynghrair COP26 Caerdydd
  • Mwy o wybodaeth am COP26
  • Edrychwch am fwy o negeseuon ebost cyn y diwrnod sydd yn cynnwys map o’r daith ac unrhyw wybodaeth arall

 

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau