A A A

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad ‘Cŵn a Chodi Sbwriel’ yng Nghaerdydd fel rhan o Gwanwyn Glân Cymru

09/04/2022 @ 10:00 - 12:00

50 o 50 tocynnau ar gael

Cofrestrwch i ymuno â’n sesiwn casglu sbwriel sy’n addas i gŵn ger ein Cerflun Snoopy ym Mharc Bute, Caerdydd, ddydd Sadwrn 9 Ebrill rhwng 10.00am a 12.00pm. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd â’ch ffrindiau pedair coes a chadw Parc Bute i edrych yn hyfryd!

Yn ogystal â chymryd rhan yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru, byddwn yn hyrwyddo ein hymgyrch baw cŵn ac yn rhoi danteithion i gŵn, bagiau baw cŵn a thatŵs pawennau dros dro. Bydd digon o gyfleoedd i dynnu lluniau hefyd gyda’n bwrdd lluniau cŵn a fframiau hunluniau i’w rhannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae ein Cerflun Snoopy yn rhan o lwybr celf gyhoeddus rhad ac am ddim ‘A Dog’s Trail with Snoopy’ gan yr Ymddiriedolaeth Cŵn, sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd, Caerffili a Phorthcawl rhwng 8 Ebrill a 5 Mehefin 2022.

Mae ein Cerflun Snoopy ger y Summerhouse Café ym Mharc Bute. Bydd yr holl offer codi sbwriel ar gael i’w fenthyg am ddim ar y diwrnod. Dewch â’ch menig eich hun gyda chi a gwisgwch esgidiau call.

Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gofrestru ar gyfer y digwyddiad isod. Byddwch yn cael ebost cadarnhau unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad. Dewch â’r ebost cadarnhau yma gyda chi ar ddiwrnod y digwyddiad. Bydd niferoedd y tocynnau yn gyfyngedig yn ôl y digwyddiad.

Fe welwch ein bod wedi ychwanegu cyfeiriad what3words i wybodaeth y digwyddiad. Bydd hyn o gymorth i chi ddod o hyd i’r man cyfarfod ar gyfer y digwyddiad glanhau. Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair.

Wrth gofrestru ar gyfer digwyddiad Gwanwyn Glân Cymru, rydych yn cytuno i ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch Cadwch Gymru’n Daclus sydd ar gael yma: https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/spring-clean-cymru-2022/planning-your-clean-up/

Mae’n rhaid i chi hysbysu Cadwch Gymru’n Daclus os oes gennych unrhyw broblemau iechyd sylfaenol a allai effeithio arnoch yn cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os nad ydych yn gallu mynychu bellach, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu rhoi eich lle i rywun arall.

PEIDIWCH â mynychu’r digwyddiad glanhau os ydych yn teimlo’n anhwylus neu os ydych wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Gareth Davies Gareth.davies@keepwalestidy.cymru neu yn  springclean@keepwalestidy.cymru

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau