Yn 么l at yr Hanfodion – Hyfforddiant Cydlynydd Newydd

20/01/2022 - 17/02/2022

Ar-lein

Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu darparu am ddim a鈥檜 hwyluso gan Staff profiadol Cadwch Gymru鈥檔 Daclus.

Cynhelir pob hyfforddiant rhithwir trwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno trwy borwr gwe os nad yw Teams ar gael ar eich dyfais.

Mae ein hyfforddiant poblogaidd iawn sydd wedi ei sefydlu ers amser ar gyfer cydlynwyr newydd wedi cael ei drawsnewid yn sesiwn rithwir 2 ran ar gyfer y gwanwyn hwn. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol ac yn cynnwys cyfleoedd i rannu profiadau gyda chydlynwyr eraill.

Bydd sesiynau yn Gymraeg a Saesneg yn ogystal.

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o鈥檙 hyfforddiant, rydym wedi rhannu鈥檙 cynnwys yn 2 sesiwn. Bydd y gyntaf yn cynnwys yr Eco-Bwyllgor, Adolygiad Amgylcheddol, Cynlluniau gweithredu a mesur effaith. Bydd yr ail yn cynnwys cysylltu 芒鈥檙 cwricwlwm newydd, eco-g么d a gwneud cais am eich Baner Werdd a chael eich asesu ar ei chyfer. Bydd hysbysu a chynnwys yr ysgol gyfan yn cael ei gynnwys yn y ddwy sesiwn. Dylai鈥檙 cyfranogwyr ddewis dyddiad addas ar gyfer sesiwn 1 a sesiwn 2 wrth archebu lle (cofiwch sicrhau bod sesiwn 1 cyn sesiwn 2).

Archebwch eich ll锚

Pa sesiynau yr hoffech chi gofrestru ar eu cyfer?
Beth rydyn ni'n ei wneud gyda鈥檆h gwybodaeth
Yn 么l i ddigwyddiadau
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//