Mae’r enwebiadau wedi cau

Mae Gwobrau Cymru Daclus, sydd yn dyddio’n ôl i 1990, yn anrhydeddu arwyr amgylcheddol – yr unigolion, grwpiau, ysgolion a busnesau sydd yn mynd y tu hwnt i’r disgwyliadau i ofalu am ein gwlad hardd.

Mae’r enwebiadau wedi cau. Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae’r beirniadu ar y gweill ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio gyda’n panel o arbenigwyr i asesu pob enwebiad.

Bydd unigolion, grwpiau a sefydliadau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu hysbysu erbyn diwedd Mawrth. Fe’u gwahoddir i fynychu seremoni Wobrwyo Cymru Daclus ar 19 Ebrill yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd.

Popeth sydd angen i chi ei wybod

Beth yw’r categorïau?
Sut i enwebu
Sut bydd yr enwebiadau’n cael eu beirniadu?
Sut bydd fy ngwybodaeth yn cael ei defnyddio?
Angen mwy o wybodaeth?