Mae gennym enillwyr!

Mae Gwobrau Cymru Daclus, sydd yn dyddio’n ôl i 1990, yn anrhydeddu arwyr amgylcheddol – yr unigolion, grwpiau, ysgolion a busnesau sydd yn mynd y tu hwnt i’r disgwyliadau i ofalu am ein gwlad hardd.

Mae’r digwyddiad eleni yn fwy arbennig nag arfer am ei fod yn nodi diwedd blwyddyn lle’r ydym wedi dathlu 50 mlynedd o weithio gyda gwirfoddolwyr a phartneriaid, i wneud Cymru yn lle harddach i fyw.

Mae’r enwebiadau wedi cau.

Cafodd unigolion, grwpiau a sefydliadau ar y rhestr fer eu gwahodd i fynychu seremoni Gwobrau Cymru Daclus ar 19 Ebrill yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd ein henillwyr yn dod o gymunedau ar draws Cymru ac yn cyflwyno ystod gyfan o waith amgylcheddol. Gallwch ganfod mwy am enillwyr Gwobrau Cymru Daclus 2023 yma.

Popeth sydd angen i chi ei wybod

Beth yw’r categorïau?
Sut i enwebu
Sut bydd yr enwebiadau’n cael eu beirniadu?
Sut bydd fy ngwybodaeth yn cael ei defnyddio?
Angen mwy o wybodaeth?