Croeso i’n siop ar-lein!

Pam siopa gyda Cadwch Gymru’n Daclus?

Fel pob elusen, rydym yn dibynnu ar gefnogaeth y cyhoedd.  Felly, bydd yr holl elw o’n siop yn mynd yn ôl i helpu cymunedau i ofalu am eu hamgylcheddau lleol.

Diolch i gwsmeriaid fel chi, rydym yn gallau parhau â’n cenhadaeth am Gymru hardd y mae pawb yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Cyfrannwch tra’n siopa!

Mae sawl ffordd hawdd o godi arian hanfodol am ddim cost ychwanegol i chi.  Gallwch ein cefnogi tra’n siopa ar-lein neu allan ar hyd y lle.

AmazonSmile

Siopa ar Amazon? Newidiwch i www.smile.amazon.com! Mae’n cynnig yr un cynnyrch, prisiau a gwasanaeth, ond os byddwch yn ein dewis ni fel eich elusen ddewisol, bydd Amazon yn cyfrannu 0.5% o gyfanswm y pryniant.

Dysgu mwy
eBay i Elusen

Gall pawb gael effaith gydag eBay. Ewch i’n siop elusen eBay lle gallwch ddewis rhoi cyfraniad untro, gwerthu eitemau, neu ddod yn werthwr uniongyrchol.

Dysgu mwy
Rhoi wrth Fyw

Ymunwch â giveasyoulive.com am ddim, dewiswch Cadwch Gymru’n Daclus a chodi arian tra’n siopa mewn dros 4,500 o siopau blaenllaw.

Dysgu mwy
Aelodaeth Co-op

Oes gennych chi gerdyn aelodaeth Co-op? Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein lle gallwch ein dewis ni fel eich achos cymunedol.

Dysgu mwy