Croeso!
I’n siop ar-lein!

Pam siopa gyda Cadwch Gymru’n Daclus?

Fel pob elusen, rydym yn dibynnu ar gefnogaeth y cyhoedd. Felly, bydd yr holl elw o’n siop yn mynd yn ôl i helpu cymunedau i ofalu am eu hamgylcheddau lleol.

Diolch i gwsmeriaid fel chi, rydym yn gallau parhau â’n cenhadaeth am Gymru hardd y mae pawb yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Beth sydd ar werth?

Mae ein prif swyddfa yn dal ar gau, felly yn anffodus, dim on archebion ar gyfer cyfarpar codi sbwriel yr ydym yn gallu eu prosesu ar hyn o bryd. Cysylltwch ag info@keepwalestidy.cymru am fwy o wybodaeth.

Dangos pob canlyniad 16

 • Bag Coch Cadw Offer

  £14.02 inc. Vat

  Nodweddion y bag offer

  Gweld y cynnyrch
 • Cert Sbwriel Gymunedol Handi Cart Duo

  £176.48 inc. Vat

  Mae eich Handi Cart Duo NEWYDD yn helpu i wahanu sbwriel – sydd yn newid y ffordd yr ydym yn rheoli ac yn casglu sbwriel, gan ddatblygu arferion gwaith gwell.

  Gweld y cynnyrch
 • Cert Sbwriel Gymunedol Handi Cart Lite

  £149.93 inc. Vat

  Mae’r Handi Cart Lite NEWYDD yn gydymaith sbwriel perffaith – yr ateb ysgafn, symudol ar gyfer casglu sbwriel yn haws.

  Gweld y cynnyrch
 • Codwr Sbwriel 33” Cadwch Gymru’n Daclus

  £19.50£499.80 inc. Vat

  Codwr sbwriel swyddogol Cadwch Gymru’n Daclus!

  Gweld y cynnyrch
 • Codwr sbwriel 35” Ranger MAX

  £24.65 inc. Vat

  Nodweddion y codwr sbwriel: 35″ o hyd, dolen grom ar gyfer cyfnodau hir o lanhau

  Gweld y cynnyrch
 • Codwr Sbwriel Graptor i Blant

  £17.44£161.29 inc. Vat

  Wedi ei ddylunio yn arbennig i blant ac yn dod â Chodi Sbwriel yn fyw, mae gan Godwr Sbwriel Graptor i Blant ddelwedd draig fel rhan o’r dyluniad.

  Gweld y cynnyrch
 • Codwr Sbwriel Plygadwy Safe Pick Pro (33″ o hyd)

  £14.98 inc. Vat

  Mae gafaelwr y codwr sbwriel plygadwy yn ysgafn iawn o ran dyluniad ac yn 100% ailddefnyddiadwy – gyda chydrannau glân y gellir eu sychu – sydd yn wych ar gyfer codi sbwriel wrth fynd ar eich pen eich hun.

  Gweld y cynnyrch
 • Codwr Sbwriel Pro Long

  £31.76 inc. Vat

  Mae’r codwr sbwriel hwn yn ddelfrydol ar gyfer casglu sbwriel cyffredinol – mae’r cyrhaeddiad ychwanegol yn addas ar gyfer dyfrffyrdd, coedwrych a lleoliadau anodd eu cyrraedd.

  Gweld y cynnyrch
 • Handi Cart Duo gyda Sach Storio

  £185.02 inc. Vat

  Mae’r Handicart Duo NEWYDD yn helpu i wahanu sbwriel – gan ysgogi newid ymddygiad o ran y ffordd yr ydym yn rheoli ac yn casglu sbwriel; gan ddatblygu arferion gwaith gwell.

  Gweld y cynnyrch
 • Handi Cart Lite gyda Sach Storio

  £158.47 inc. Vat

  Handicart Lite NEWYDD yw eich cydymaith codi sbwriel perffaith – ateb symudol, ysgafn ar gyfer casglu sbwriel yn haws.

  Gweld y cynnyrch
 • Handihoop

  £11.54£103.46 inc. Vat

  Cyfaill gorau’r codwr sbwriel, mae’r agorwr sachau, Handihoop, yn ddefnyddiol iawn os ydych yn cynnal ymgyrch glanhau.

  Gweld y cynnyrch
 • Menig Oedolion

  £4.18£35.87 inc. Vat

  Menig PVC Oedolion – diogelu’r dwylo dro ar ôl tro, maint oedolyn safonol, band garddwrn wedi ei wau o wlân a PVC trwm amddiffynnol ar gyfer eich dwylo.

  Gweld y cynnyrch
 • Menig Plant

  £4.25£40.00 inc. Vat

  Mae menig gwydn maint plant yn diogelu dwylo bach – gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer gweithgareddau garddio yn ogystal â chodi sbwriel.  Deunydd cotwm trwm, yn ddelfrydol ar gyfer plant 6-11 oed.

  Gweld y cynnyrch
 • Pecyn Ymgysylltu Corfforaethol Cymru

  £299.58 inc. Vat

  Mae’r pecyn hwn yn addas ar gyfer 10 o bobl.

  Gweld y cynnyrch
 • Siaced Lachar Oedolion

  £7.24£67.72 inc. Vat

  Mae siacedi llachar oedolion yn cwblhau eich cyfarpar PPE.

  Gweld y cynnyrch
 • Siaced Lachar Plant

  £6.30£54.60 inc. Vat

  Mae bod yn weladwy yn rhan bwysig iawn o godi sbwriel, i bobl o bob oed.

  Gweld y cynnyrch

Cyfrannwch tra’n siopa!

Mae sawl ffordd hawdd o godi arian hanfodol am ddim cost ychwanegol i chi. Gallwch ein cefnogi tra’n siopa ar-lein neu allan ar hyd y lle.

AmazonSmile

Siopa ar Amazon? Newidiwch i www.smile.amazon.com! Mae’n cynnig yr un cynnyrch, prisiau a gwasanaeth, ond os byddwch yn ein dewis ni fel eich elusen ddewisol, bydd Amazon yn cyfrannu 0.5% o gyfanswm y pryniant.

Dysgu mwy
eBay i Elusen

Gall pawb gael effaith gydag eBay. Ewch i’n siop elusen eBay lle gallwch ddewis rhoi cyfraniad untro, gwerthu eitemau, neu ddod yn werthwr uniongyrchol.

Dysgu mwy
Aelodaeth Co-op

Oes gennych chi gerdyn aelodaeth Co-op? Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein lle gallwch ein dewis ni fel eich achos cymunedol.

Dysgu mwy
Rhoi wrth Fyw

Ymunwch â giveasyoulive.com am ddim, dewiswch Cadwch Gymru’n Daclus a chodi arian tra’n siopa mewn dros 4,500 o siopau blaenllaw.

Dysgu mwy

Get in touch to make a difference

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth