Eco-Schools
A A A

Menter Ail-Garu, Ysgol Gynradd Bryn Awel

Trefnodd Pwyllgor Eco Ysgol Gynradd Bryn Awel siop ‘dros dro’ i ail-garu hen wisg ysgol!

Beth wnaethoch chi a sut wnaethoch chi gynnwys yr ysgol gyfan?

Gofynnodd yr Eco-Bwyllgor i gymuned yr ysgol ddylunio posteri i hybu ail-ddefnyddio gwisg ysgol. Gwnaeth yr ysgol gyfan gwblhau tasg cartref/ysgol gyda’u teuluoedd i ddylunio poster i hysbysebu siop ‘dros dro’. Dewisodd yr Eco-Bwyllgor nifer o ddyluniadau a’u rhoi o gwmpas yr ysgol. Cynhalion  nhw arolwg ar y dechrau ac ar ôl gwerthu eitemau yn y siop a gwneud gwaith ar draws y cwricwlwm.

Sut a pham wnaethoch chi benderfynu ar y targed hwn?

Cafodd ganlyniadau o’n adolygiad amgylcheddol eu hysgrifennu i’n Cynllun Gweithredu Eco. Un o’r meysydd ffocws oedd ‘lleihau gwastraff,’ a hybu ‘gwrthod, lleihau, ailddefnyddio, ailwerthu, ailgylchu.’

Sut mae’r prosiect wedi effeithio ar eich ysgol a’ch cymuned?

Cafodd drawstoriad o 54 o ddisgyblion eu harolygu cyn ac ar ôl y camau ar ‘leihau gwastraff’ gan gynnwys y fenter ‘siop dros dro’. Roedd effaith fesuradwy ar ymddygiad, agweddau, gwybodaeth a dealltwriaeth:

  • Ydy hi’n iawn i wisgo gwisg ysgol sydd wedi cael ei wisgo o’r blaen: Ydy 87% àYdy 100%
  • Ydych chi’n gwybod pan ydyn ni’n ceisio lleihau gwastraff o ddillad? Ydw 46% à Ydw 81%
  • Gwnaeth y disgyblion wella’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ble mae deunydd ar gyfer dillad yn dod a sut mae dillad yn cael eu gwneud.
  • Mae 100% o blant yn ymwybodol nawr fod ailddefnyddio gwisg ysgol yn gallu arbed arian a helpu’r amgylchedd.
  • Roedd dros 115 darn o wisg ysgol wedi’u hatal rhag mynd i safleoedd tirlenwi.