Eco-Schools
A A A

Prosiect Plannu Coed

Gofynnodd Ysgol Tafernspite Goed Cymru am 30 o goed i blannu yn ein hardal allanol.

Beth wnaethoch chi a sut wnaethoch chi gynnwys yr ysgol gyfan?

Ar ddechrau’r tymor, cafodd yr Eco-bwyllgor ei gyfarfod cyntaf i drafod syniadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Un o’r pethau roedden nhw eisiau ei wneud oedd plannu coed ar dir yr ysgol. Daeth Blwyddyn 6 yn rhan o’r prosiect wedyn er mwyn i blant hŷn yr ysgol fod yn rhan o’r broses i ‘adael eu marc’ ar yr ysgol. Cafodd yr ysgol gyfan eu cynnwys mewn enwi’r 10 o goed cerddinen, 10 o goed ceirios a 10 o goed bedwen arian.

Sut a phryd wnaethoch chi benderfynu ar y targed hwn?

Awgrymiadau disgyblion oedd y rheswm y tu ôl i’r targed hwn. Cafodd ei drafod yn y cyfarfodydd Eco a’r dosbarthiadau yn dilyn ein gwaith COP26 ysgol gyfan. Gwelon ni wedyn fod Coed Cymru  yn cynnig coed rhad ac am ddim felly roedden ni’n gallu gweithredu.

Sut mae’r prosiect wedi effeithio ar eich ysgol a’ch cymuned?

Roedd y plant eisiau chwarae eu rhan mewn ymladd yn erbyn Newid Hinsawdd, felly siaradon ni am y rôl hanfodol y mae coed yn eu chwarae wrth leihau CO2.

Roedden nhw eisiau ymgymryd â’r prosiect hwn er mwyn gwella cynefinoedd i adar a chreaduriaid eraill.

Sut wnaethoch chi ddathlu llwyddiant a beth yw’r camau nesaf?

Cafodd lluniau eu rhannu gyda rhieni a gweddill yr ysgol.

Ein camau nesaf yw derbyn mwy o goed i grwpiau blynyddoedd eraill blannu.

Bydd y plant yn gyfrifol am edrych ar ôl y coed newydd gan roi dŵr iddynt yn  gyson yn nhymhorau’r gwanwyn a’r haf.