Eco-Schools
A A A

Yn ôl i Natur, Ysgol Llanilltud Fawr

Nod y prosiect yw darparu amgylchedd ddysgu amgen i ddisgyblion Ysgol Llanilltud Fawr. Roedden ni eisiau eu hannog i ymgysylltu â natur a meddwl yn gynaliadwy yn ogystal ag ymestyn cysylltiadau’r ysgol â’r gymuned.

Beth wnaethoch chi a sut wnaethoch chi gynnwys yr ysgol gyfan?

Rydym wedi ymestyn ein gardd ysgol i ddarparu amgylchedd ddysgu amgen i ddisgyblion ymgysylltu â natur a dysgu o ble mae eu bwyd yn dod. Yn ogystal â hyn, roedden ni eisiau gwella eu hiechyd meddwl a darparu cyfleoedd cyffrous a fyddai’n cysylltu â 4 diben Cwricwlwm Newydd Cymru a Chynllun Datblygu’r Ysgol. Mae wedi bod yn brosiect i’r ysgol gyfan a’r gymuned gyda llawer o gyfraniadau a gwirfoddolwyr!

Sut a pham wnaethoch chi benderfynu ar y targed hwn?

Yn dilyn llwyddiant ein gardd ysgol yn 2018/19 a phlannu coed yn y gymuned 2019/20, noddodd ein hadolygiad amgylcheddol yr awydd i ledaenu cysylltiadau â’r gymuned a  gwella ecoleg yn yr ysgol. Roedden ni eisiau mynd â gwella gardd yr ysgol a diolch i brofiad Mr Jones a Mr Rees yn ogystal â grant loteri llwyddiannus, roedden ni’n gallu dechrau ar ein taith!

Llanwit Major 2

Sut mae’r prosiect wedi effeithio ar eich ysgol a’r gymuned?

Mae’r prosiect Yn ôl i Natur wedi gwneud cynnydd gwych. Mae dros 300 o ddisgyblion wedi bod yn gweithio ar y prosiect ac yn mwynhau eu hamser yn yr awyr agored yn tyfu eu bwyd eu hunain. Mae’r gefnogaeth o’r staff a’r gymuned wedi bod yn anhygoel. Rydyn ni wedi plannu 250 o goed, adeiladu 8 gwely pren, twnnel polythen, popty pridd a deildy, tanc casglu dŵr glaw yn ogystal â phlannu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau gan gynnwys tatws, tomatos, pwmpen cnau menyn, gwrdiau, mangetout, ffa llydain, ffa, moron a nionod!

Sut wnaethoch chi ddathlu llwyddiant a beth yw’r camau nesaf?

Cafodd cyflawniadau eu dathlu drwy’r cyfryngau cymdeithasol (Trydar). Roedd hysbysiadau ar sgriniau teledu’r ysgol / byrddau ymddangos a’r cylchlythyr.

Ein camau nesaf yw cryfhau cysylltiadau â’r cwricwlwm, darparu hyfforddiant ar gyfer dysgu yn yr awyr agored a phlannu mwy o flodau gwyllt. Cael arian o werthu cynnyrch.