Eco-Schools
A A A

Prosiect Gollwng Gwm Cnoi

Dyma sut mae Ysgol Uwchradd Bryngwyn wedi mynd i’r afael â phroblem gwm cnoi ac wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth mawr.

Beth wnaethoch chi a sut wnaethoch chi gynnwys yr ysgol gyfan?

Gwnaeth y Pwyllgor Eco ymchwil ar broblem gwm cnoi yn yr ysgol. Wnaethon nhw arbrawf yn defnyddio gwm cnoi mewn cyfarfod y pwyllgor. Gwnaeth y disgyblion roi’r gwm cnoi mewn dysglau petri, yna mesuron nhw’r bacteria a oedd wedi tyfu mewn wythnos. Cyflwynodd y disgyblion eu darganfyddiadau i’r pennaeth a rhannon nhw ganlyniadau’r ystafelloedd dosbarth gwaethaf ac un o’r rhain oedd yr ystafell goginio! 

Sut a pham wnaethoch chi benderfynu ar y targed hwn?

Daeth y targed o aelodau newydd blwyddyn 7 ein Pwyllgor Eco ac roedd ar ein cynllun gweithredu. Yn dilyn trafodaeth gyda Bethan, ein Swyddog Addysg a soniodd am y prosiect Gollwng Gwm, cafodd y syniad ei gyflwyno i’r Uwch Dîm Reoli a gytunodd gefnogi cost y biniau a chafodd tri bin eu rhoi  yn yr ysgol.

Sut mae’r prosiect wedi effeithio ar eich ysgol a’ch cymuned?

Mae’r prosiect wedi  bod yn llwyddiant mawr ac rydym wedi gweld lleihad yn y gwm sy’n cael ei ollwng o gwmpas yr ysgol ac mae’r biniau yn cael eu defnyddio’n rheolaidd. Mae’r gofalwr wedi dweud bod y sefyllfa gymaint yn well ers rhoi’r biniau  gollwng gwm o gwmpas yr ysgol.

Sut wnaethoch chi ddathlu llwyddiant a beth yw’r camau nesaf?

Cynhalion ni wasanaeth i hysbysebu’r biniau a gafodd ei ddangos i bob blwyddyn ysgol. Cafodd y llwyddiant ei rannu gan ddefnyddio lluniau ar fwrdd arddangos y Pwyllgor Eco. Mae rhieni ac ymwelwyr eraill i’r ysgol yn gwneud sylwadau cadarnhaol am y biniau  ac rydym fel pwyllgor yn falch iawn o’n llwyddiant.