Cymerwch ran

Gallwch gymryd rhan mewn ymgyrch, ymuno â gwers am ddim, a dal i fyny â hyfforddiant diweddar.

Un o’r pethau gwych am Eco-Sgolion yw bod lle i ddatblygu bob amser.  Rydym yn cynnig rhaglen o sesiynau hyfforddiant am ddim a gwersi byw i’ch helpu i wneud hynny.

Wedi ei arwain gan ein tîm o arbenigwyr, mae ein digwyddiadau yn rhoi cyfle i chi ddysgu o syniadau a’u rhannu gydag ysgolion ar draws y wlad.

Digwyddiadau I Ddod

Maw 03 Hyd
03/10/2023 - 14/11/2023

Hyfforddiant Cydlynwyr Newydd – Cynradd

Ar-lein

Croeso i Hyfforddiant Cydlynwyr Newydd – gweithdy arbenigol sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Athrawon Eco-Sgolion mewn Ysgolion Cynradd.

Darllen mwy
Maw 03 Hyd
03/10/2023 - 19/06/2024

Hyfforddiant Cydlynwyr Newydd – Uwchradd

Ar-lein

Croeso i Hyfforddiant Cydlynwyr Newydd – gweithdy arbenigol sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer athrawon Eco-Sgolion mewn Ysgolion Uwchradd.

Darllen mwy
Mer 11 Hyd
11/10/2023 - 05/06/2024

Gweithdy Eco-Bwyllgor: Ein Llais, Ein Hysgol, Ein Byd

Ar-lein

Mae’r digwyddiad hwn yn croesawu dysgwyr i’w rôl newydd a hanfodol o fod yn rhan o Eco-Bwyllgor.

Darllen mwy

Eco-Sgolion Cymru yn ôl y galw!

Gallwch ddal i fyny â’n fideos diweddaraf a’n recordiadau o ddigwyddiadau.

Mae gennai’r pwer! Eco-Sgolion 1995-2019
Gwyliwch nawr
Eco-Bwyllgor Cenedlaethol 2021
child cutting out image of a globe
Gwyliwch nawr
Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd
Gwyliwch nawr
Beth yw Eco-Sgolion?
Gwyliwch nawr