Cymerwch ran

Gallwch gymryd rhan mewn ymgyrch, ymuno â gwers am ddim, a dal i fyny â hyfforddiant diweddar.

Un o’r pethau gwych am Eco-Sgolion yw bod lle i ddatblygu bob amser.  Rydym yn cynnig rhaglen o sesiynau hyfforddiant am ddim a gwersi byw i’ch helpu i wneud hynny.

Wedi ei arwain gan ein tîm o arbenigwyr, mae ein digwyddiadau yn rhoi cyfle i chi ddysgu o syniadau a’u rhannu gydag ysgolion ar draws y wlad.

Digwyddiadau I Ddod

Mer 23 Tac
23/11/2022 - 07/06/2023 @ 15:30 - 17:30

Yfforddiant ar gyfer eco-gydlynwyr newydd uwchradd

Ar-lein

Bydd ein hyfforddiant sefydledig ar gyfer eco-gydlynwyr newydd uwchradd yn rhedeg bob tymor y flwyddyn academaidd hon fel sesiwn hyfforddi rithwir dwy ran, yn rhedeg dros ddwy sesiwn cyfranogol o ddwy awr.

Darllen mwy
Mer 29 Maw
29/03/2023 @ 11:00 - 11:45

Y Gornel Ddarllen: Carthffos Llawn Cyfrinachau

Ar-lein
Cynning Cymraeg

Ar Ddiwrnod Llyfr y Byd, pam lai ymuno â ni ar gyfer sesiwn addysg, ar y cyd rhwng Cadw Cymru’n Daclus a Dŵr Cymru. Bydd ein tîm yn cyflwyno darllediad byw o’r llyfr ffuglen Carthffos Llawn Cyfrinachau, a ddatblygwyd gan ddisgyblion, i ddisgyblion.

Darllen mwy
Iau 30 Maw
30/03/2023 @ 13:00 - 15:00

Tir yr Ysgol ar gyfer Dysgu

Ar-lein

Gyda dysgu yn yr awyr agored yn amlwg o fewn Cwricwlwm Cymru, rydym wedi datblygu sesiwn hyfforddi ysbrydoledig sydd wedi’i thargedu at staff ysgolion cynradd er mwyn eu helpu i ddefnyddio tiroedd yr ysgol fel adnodd dysgu yn ogystal â bod yn hafan i fywyd gwyllt.

Darllen mwy

Eco-Sgolion Cymru yn ôl y galw!

Gallwch ddal i fyny â’n fideos diweddaraf a’n recordiadau o ddigwyddiadau.

Mae gennai’r pwer! Eco-Sgolion 1995-2019
Gwyliwch nawr
Eco-Bwyllgor Cenedlaethol 2021
child cutting out image of a globe
Gwyliwch nawr
Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd
Gwyliwch nawr
Beth yw Eco-Sgolion?
Gwyliwch nawr