Eco-Schools
A A A

Eco-Bwyllgor Cenedlaethol 2021

22/06/2021
|
0:56:15

Ym Mehefin 2021, cyflwynon ni wythnos o wersi byw i 72 o Eco-Sgolion.

Gan ei fod yn digwydd ychydig o fisoedd cyn COP26, roedd thema newid hinsawdd ar gyfer yr Eco-Bwyllgor Cenedlaethol 2021.

Gallwch ailchwarae’r cyflwyniad i’r Eco-Bwyllgor Cenedlaethol yma. Mae Esyllt a Catrin yn esbonio peryglon cynhesu byd-eang a thrafod sut y gall y dewisiadau rydym yn eu gwneud gael effaith.