Eco-Schools
A A A

Mae gennai’r pwer! Eco-Sgolion 1995-2019

|
0:3:

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen fyd-eang sy’n ymgysylltu â 19.5miliwn o blant ar draws 68 o wledydd, sy’n golygu mai hon yw’r rhaglen addysgol fwyaf ar y blaned. Datblygwyd gan y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) ym 1994.

Yn 2019, dathlodd FEE ben-blwydd Eco-Sgolion yn 25 gyda’i ymgyrch ‘Mae gen i’r pŵer’. Gwahoddon nhw ddisgyblion, rhieni a llywodraethwyr i recordio eco-neges yn annog arweinwyr lleol a byd-eang i weithredu.

Mae’r fideo uchod yn dangos cipolwg ar rai o’r ymatebion.

Nodwch fod y fideo hwn wedi’i greu gan FEE. Er bod y recordiadau wedi’u darparu mewn llawer o ieithoedd gwahanol, mae’r is-deitlau yn Saesneg yn unig.