Eco-Schools
A A A

Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd

08/07/2021
|
01:7:35

Ym mis Gorffennaf 2021, cynhaliodd yr Uwch Eco-Bwyllgor sesiwn holi ac ateb gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, Eurgain Powell, Gwneuthurwr Newid yng Nghomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a Poppy Stowell-Evans, Cadeirydd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid.

Gofynnwyd cwestiynau gan bobl ifanc ar draws Cymru gan gwmpasu popeth o ddatgoedwigo i gyfraddau bwyta bwyd.