Ein cynllun yswiriant grwpiau cymunedol

Rydym yn rhoi tawelwch meddwl i wirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru gyda’n cynllun yswiriant grwpiau cymunedol.

Gwyddom fod cael yr yswiriant cywir yn gallu bod yn ddrud, felly rydym wedi gweithio’n galed i wneud ein cynllun mor fforddiadwy â phosibl.

Gwnewch gais ar-lein nawr

Cadw pethau’n fforddiadwy

Mae’r diogelwch yswiriant sylfaenol am ddim i grwpiau cymunedol a ffurfiwyd ac a gyfansoddwyd yn y 12 mis diwethaf o’i gychwyn hyd at y dyddiad adnewyddu blynyddol.

Ar gyfer grwpiau sydd wedi bod mewn bodolaeth am fwy na 12 mis, mae’r pris yn dechrau ar £73.65* am gost eich diogelwch yswiriant damwain bersonol ac atebolrwydd.

Mae cynlluniau yswiriant tebyg gan ddarparwyr eraill yn costio llawer mwy a byddai’n well gennym bod eich adnoddau gwerthfawr yn mynd tuag at wella eich amgylchedd lleol.

Rydym bob amser yn hyrwyddo arfer gorau ac yn annog pob grŵp cymunedol i gael eu hyswiriant damwain bersonol ac atebolrwydd cyhoeddus eu hunain er mwyn eich bod wedi eich diogelu’n llawn wrth weithio’n annibynnol.

Gwarentir y cynllun gan Ansvar Insurance ac mae ar gael i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd yn gweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus.

* Yn seiliedig ar grwpiau yn gwneud hyd at bedair awr o weithgaredd yr wythnos. Mae opsiynau diogelwch ar gyfer grwpiau sydd yn gwneud mwy na phedair awr yr wythnos.

Cwestiynau Cyffredin

Pam mae angen yswiriant ar fy ngrŵp?
Pwy all wneud cais am yswiriant grŵp cymunedol?
Beth yw’r dyddiad adnewyddu blynyddol?
Pam mae’n rhaid i bawb adnewyddu ar yr un pryd?
Mae ein grŵp yn berchen ar lawer o offer a chyfarpar. A fydd rhain yn cael eu diogelu?
A oes angen i ni wneud unrhyw beth arall unwaith y byddwn wedi ein hyswirio?

Siaradwch â’ch swyddog prosiect lleol