Hidlo digwyddiadau gan

Llu 11 Hyd
11/10/2021 - 08/12/2021 @ 13:30 - 17:30

Tir yr Ysgol ar gyfer Dysgu

Gyda dysgu yn yr awyr agored yn amlwg o fewn Cwricwlwm Cymru, rydym wedi datblygu sesiwn hyfforddi ysbrydoledig sydd wedi’i thargedu at staff ysgolion cynradd er mwyn eu helpu i ddefnyddio tiroedd yr ysgol fel adnodd dysgu yn ogystal â bod yn hafan i fywyd gwyllt. Mae’n cysylltu’n arbennig o dda â phynciau Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth Eco-Sgolion ac yn rhoi dulliau ar gyfer dod â sgiliau allweddol i ddysgu drwy natur a thrwy greu cynefinoedd.

Archebwch eich lle
Mer 03 Tac
03/11/2021 - 17/02/2022 @ 12:00 - 12:00

Hyfforddiant Eco-Sgolion Newid Hinsawdd

Ar-lein

Mae’r sesiwn hyfforddi cyffrous hwn yn nôl am yr ail flwyddyn ac yn cynnwys gweithgareddau i ddeall gwyddoniaeth Newid Hinsawdd yn ogystal â ffyrdd gafaelgar i gyflwyno’r pwnc.

Cofrestrwch eich ysgol
Maw 16 Tac
16/11/2021 - 30/03/2022

Sesiynau Dysgu yn yr Awyr Agored i ddisgyblion

Wrth i ni lansio ein hadnoddau awyr agored newydd, rydym yn estyn gwahoddiad i’ch dosbarth cyfan ymuno â ni yn fyw i gymryd rhan a chael hwyl. Mae'r sesiwn yma wedi ei targedu at flynyddoedd 3 a 4.

Cofrestrwch eich ysgol
Gwe 19 Tac
19/11/2021 - 07/12/2021 @ 09:30 - 16:30

Bywyd o dan y dŵr – i Ysgolion Uwchradd #ArFrigyDon

Ar-lein

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd am awr yr wythnos dros gyfnod o bum wythnos i archwilio ein cefnforoedd anhygoel, y bywyd sy’n byw yno a dysgu pa mor hanfodol yr ydynt i fywyd ar y ddaear.

Cofrestrwch eich diddordeb
Mer 29 Med
29/09/2021 - 20/01/2022 @ 16:00 - 17:00

Cysylltu â’r cwricwlwm a chyflawni dull ysgol gyfan

Ar-lein
Cynning Cymraeg

Mae’r sesiwn hyfforddi rithwir awr o hyd hon wedi’i thargedi at gydlynwyr sy’n deall y rhaglen yn barod ond efallai y maent yn ei chael hi’n anodd cyflawni dull ysgol gyfan neu’n parhau i redeg y rhaglen wrth weithio mewn swigod.

Archebwch eich lle