Iaith cariad i ni yw Cymru ddi-sbwriel

Syrthiwch mewn cariad â Chymru ar Ddydd Santes Dwynwen eleni – fersiwn Cymru o Ddydd Sant Ffolant.

Ar ddiwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn yng Nghymru, byddwn yn rhannu’r cariad ac yn dathlu holl wirfoddolwyr, arwyr sbwriel a grwpiau cymunedol anhygoel Caru Cymru sydd yn helpu i gadw’n gwlad yn hardd.

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Ers lansio Caru Cymru ym mis Mawrth 2021, mae gennym 1,540 o arwyr sbwriel newydd, 239 o grwpiau cymunedol, 133 o hybiau codi sbwriel sydd ar agor ac wedi cynnal 10,854 o ddigwyddiadau glanhau.

Wrth i bawb gydweithio i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed ar Ddydd Santes Dwynwen eleni a phob diwrnod arall o’r flwyddyn.

Os ydych yn caru Cymru gymaint â ni, byddwch yn rhan o fudiad Caru Cymru.

Mae pobl yn ganolog i Caru Cymru. Ymunwch â Grŵp Cymunedol Cadwch Gymru’n Daclus sydd newydd ei lansio ar Facebook i rannu eich straeon a’ch lluniau.

Mae Caru Cymru’n swnio’n wych ym mhob iaith.

Erthyglau cysylltiedig

Peidiwch â difaru, ewch â’ch sbwriel gartref

19/04/2022

Darllen mwy
Diolch i bawb a gymerodd ran yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru!

11/04/2022

Darllen mwy
Ydych chi wedi gweld ein cerflun o Snoopy?

08/04/2022

Darllen mwy
Dros 4,000 o fagiau wedi’u gaddo ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru

01/04/2022

Darllen mwy
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//