Iaith cariad i ni yw Cymru ddi-sbwriel

Syrthiwch mewn cariad â Chymru ar Ddydd Santes Dwynwen eleni – fersiwn Cymru o Ddydd Sant Ffolant.

Ar ddiwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn yng Nghymru, byddwn yn rhannu’r cariad ac yn dathlu holl wirfoddolwyr, arwyr sbwriel a grwpiau cymunedol anhygoel Caru Cymru sydd yn helpu i gadw’n gwlad yn hardd.

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Ers lansio Caru Cymru ym mis Mawrth 2021, mae gennym 1,540 o arwyr sbwriel newydd, 239 o grwpiau cymunedol, 133 o hybiau codi sbwriel sydd ar agor ac wedi cynnal 10,854 o ddigwyddiadau glanhau.

Wrth i bawb gydweithio i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed ar Ddydd Santes Dwynwen eleni a phob diwrnod arall o’r flwyddyn.

Os ydych yn caru Cymru gymaint â ni, byddwch yn rhan o fudiad Caru Cymru.

Mae pobl yn ganolog i Caru Cymru. Ymunwch â Grŵp Cymunedol Cadwch Gymru’n Daclus sydd newydd ei lansio ar Facebook i rannu eich straeon a’ch lluniau.

Mae Caru Cymru’n swnio’n wych ym mhob iaith.

Erthyglau cysylltiedig

Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

30/01/2023

Darllen mwy
Busnesau yn ymuno â’r rhwydwaith Hybiau Codi Sbwriel ar draws Cymru

18/01/2023

Darllen mwy
Ysbrydoli busnesau i leihau ei gwastraff

13/12/2022

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy