Rydyn ni’n galw ar bob ysgol i gael siop gyfnewid gwisg ysgol

Gyda chyd-aelodau Grŵp Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru, rydyn ni’n galw ar bob ysgol yng Nghymru i agor siop gyfnewid gwisg ysgol a dillad chwaraeon.

Cyflwynodd Grŵp Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru yr achos dros gyflwyno siopau cyfnewid gwisg ysgol ledled Cymru mewn adroddiad a gafodd ei gyhoeddi heddiw (24 Tachwedd).

Er bod llawer o esiamplau gwych o siopau sydd wedi’u sefydlu yn barod mewn ysgolion a chymunedau dros y wlad, does dim mynediad hawdd at siop gyfnewid i lawer o deuluoedd yng Nghymru.

“Mae siopau cyfnewid gwisg ysgol yn gwneud gwisg ysgol yn fwy fforddiadwy ac yn grymuso pobl i wneud penderfyniadau cynaliadwy. Mae’n wych i weld sut gymaint o ysgolion yn agor siopau cyfnewid. Os byddai siop gyfnewid gan bob ysgol, byddai’n lleihau’r stigma o gwmpas dillad ail-law. Rydym yn galw felly ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun cenedlaethol.”

Bryony Bromley
Rheolwr Addysg Cadwch Gymru’n Daclus

Mae adroddiad Grŵp Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru yn cynnwys cyfres o argymhellion ar gyfer gwneud dillad a thecstilau’n fwy cynaliadwy yng Nghymru. Lansiodd yr adroddiad mewn digwyddiad arbennig a gafodd ei gynnal gan Ysgol Gyfun Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cael siop gyfnewid gwisg ysgol lwyddiannus ers 2019.

“Mae’n bwysig i ni helpu teuluoedd yn Ysgol Gyfun Cynffig yn ystod yr argyfwng economaidd hwn– ond yn y pendraw ein nod yw addysgu ac annog pobl ifanc i warchod dyfodol ein planed.”

Corrie Edwards
Athrawes Sbaeneg yn Ysgol Gyfun Cynffig

Darllenwch yr adroddiad llawn

Erthyglau cysylltiedig

Cynllun dychwelyd ernes newydd ar ei ffordd

20/01/2023

Darllen mwy
Ysgolion dros Gymru yn dechrau plannu miloedd o goed

16/01/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy
Enwi Cadwch Gymru’n Daclus fel ‘Busnes Gwyrdd y Flwyddyn

18/11/2022

Darllen mwy